De werkfundament formule

Drie pijlers

Werkfundament past principes toe uit LEAN en Agile om een basis te leggen, het fundament, voor het leveren van duurzaam organisatieresultaat. Het fundament staat op drie, elkaar versterkende, pijlers.

Als eerste pijler, de processen, de werkwijze die een team of organisatie hanteert. De tweede pijler betreft de aansturing van het proces en de feedback loop om toe te werken naar een ambitieus doel. Door te objectiveren kunnen we leren. En als derde en laatste pijler, de teams bestaande uit mensen met diverse kennis en vaardigheden. Het succes staat of valt immers met de betrokkenheid van medewerkers. De essentiële kennis en ervaring ligt in de teams en daar ligt ook de oplossing. Het gaat er om samen in beweging te komen en blijven, elkaar scherp te houden en nieuwe vaardigheden op te doen.

Aanpak

Elke organisatie heeft haar eigen uitdagingen en ambities. Werkfundament maakt een korte probleemanalyse om duidelijk te krijgen welk probleem wordt ervaren, wat in het verleden al gedaan is en hoe de organisatie dat heeft ervaren. Met een helder startpunt en duidelijk einddoel voor ogen stellen we een doeltreffend stappenplan op.

Tijdens de uitvoer van het project gaan we onderzoeken, data verzamelen, maken we inventarisaties van processen en aansturingssystemen, etc. Alles om objectief vast te stellen waar de schoen wringt en toe te werken naar oplossingen. Oplossingen toetsen we aan de praktijk, zodat deze werkbaar zijn. De nieuwe manier van werken nemen we vervolgens in gebruik en verankeren we in de organisatie.

Een aantal maanden na afloop van het project komt Werkfundament terug. Samen bespreken we dan de stand van zaken. Wat gaat goed en wat kan beter. Werkfundament helpt concrete acties te formuleren en verfijnen zodat de organisatie zelf de vervolgstap zet. Dat is duurzaam resultaat!

Herkent u dit?

  • Processen lopen stroef, verstoringen blijven zich voordoen ondanks inspanningen

  • Vaardigheden om problemen constructief op te lossen zijn onvoldoende aanwezig

  • Uw organisatie heeft meer potentie dan de resultaten laten zien

  • Uw organisatie is uit haar jasje gegroeid, de oude manier van werken voldoet niet meer

  • U wilt meer grip op resultaten en meer slagkracht om verbeteringen te realiseren

  • U wilt de klanttevredenheid vergroten

  • Vergaderingen zijn een bron van ergernis en worden als niet effectief ervaren

  • U wilt dat de hoeveelheid werk en beschikbare capaciteit beter op elkaar aansluiten

Neem dan vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.

© 2019 WERKFUNDAMENT. Proudly created with Wix.com

  • LinkedIn - White Circle